Biedt het dragen van een FFP3-masker een meerwaarde voor verpleegkundigen die met Oekraïners in contact komen in een medisch zorgpunt?

Een FFP2-masker is ruim voldoende om de gezondheidswerker te beschermen tegen tuberculose. De patiënt verdacht op tuberculose wordt aangeraden om een chirurgisch masker te dragen.

Isolatiemaatregelen | Tuberculose (vrgt.be)

Is het mogelijk om een tuberculinehuidtest (THT) te plaatsen bij artsen en verpleegkundigen werkzaam in een lokaal zorgpunt voor Oekraïners?*

*De werknemers beschikken over een zelfstandigenstatuut en hebben geen arbeidsgeneeskundige dienst.

Dit is afhankelijk van persoonsgebonden, lokale en situationele factoren. Een officieel erkende arbeidsgeneeskundige dienst beoordeelt of een THT gewenst is. Deze wordt omwille van medicolegale redenen niet gezet door de VRGT.

Arbeidsgeneeskunde | Tuberculose (vrgt.be)

Verder is de zelfstandige werknemer wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een arbeidsgeneeskundige dienst. Naaste familieleden (ouders, broers, zussen, nonkels en tantes) en huispersoneel moeten zich niet aansluiten. 

Moet een persoon waarbij pulmonaire tuberculose vermoed wordt een FFP2-masker dragen?

Een chirurgisch masker is voldoende voor de besmettelijke patiënt. Bij bijkomend vermoeden van COVID-19, is een FFP2- masker aangeraden voor de patiënt. De gezondheidswerker draagt een FFP2-masker

Neemt de VRGT RX’en af bij Oekraïense vluchtelingen?

De VRGT speelt geen rol in het uitvoeren van de RX’en in kader van een TB-screening bij Oekraïners. Onze diensten zijn voorzien op kleinere, specifieke doelgroepen.

De VRGT is wel verantwoordelijk voor de TB-screening van alle andere vluchtelingen en verzoekers van internationale bescherming.

Wat is de routineprocedure omtrent TB-screening bij verzoekers om internationale bescherming en verschilt deze van de routineprocedure voor Oekraïense vluchtelingen?

Verzoekers om internationale bescherming doorlopen de routineprocedure via Fedasil. Deze organisatie beschikt over een eigen RX-apparaat op de dienst vreemdelingenzaken (waar asiel aangevraagd wordt). Op deze dienst worden jaarlijks ongeveer twintigduizend RX’en gemaakt. De lezing van de foto's gebeurt vervolgens door longartsen waarmee VRGT samenwerkt. Dagelijks lezen zij ongeveer honderd tot honderdvijftig longfoto's.

Oekraïense vluchtelingen volgen een ander circuit: op basis van een aanvraagformulier medische beeldvorming (gegeven bij inschrijving in de lokale gemeente) en een voorschrift door een huisarts wordt beslist of een RX Thorax gewenst is. Zo ja, protocolleert een radioloog in een lokaal ziekenhuis (met afdeling pneumologie) de longfoto's, en stuurt deze vervolgens door naar de betrokken huisarts. Deze verwijst dan indien nodig door naar een pneumoloog voor oppuntstelling.

15 jaar ervaring leerde ons dat meer dan 98% van de screeningsfoto’s normaal is.

De VRGT ondersteunt huisartsen bij de therapiebegeleiding. Via PACSonWEB hebben we toegang tot de protocollen van alle RX’en die in Vlaanderen en Brussel genomen werden binnen het kader van een TB-screening bij Oekraïense ontheemden. Een centrale contactpersoon kijkt dagelijks in de lijst, communiceert de afwijkende beelden naar de betrokken huisarts en geeft advies en een idee van dringendheid.

Staat de VRGT pneumologen bij in aanvragen van drug sensitivity testen (bv. GeneXpert)?

Ja, dit is zeer belangrijk bij de doelgroep waarmee VRGT werkt (30% MDR, waarvan 30% pre-XDR).

Longartsen die Oekraïners testen op tuberculose mogen aandringen op een GeneXpert-test. Bij afwezigheid van de test, wordt het staal zo snel mogelijk verstuurd naar een laboratorium in de buurt.

Bij twijfel kunnen longartsen contact opnemen met medische directeur Wouter Arrazola de Oñate via wouter@vrgt.be.

Verloopt de opvolging van bevestigde gevallen van actieve TB bij Oekraïense ontheemden samen met VRGT?

Om therapietrouw te bevorderen, biedt de VRGT begeleiding aan aan artsen en TB-patiënten in behandeling. Na diagnosticering met TB, volgt de patiënt het normale circuit:

  1. Melding bij het Agentschap Zorg en Gezondheid
  2. Therapiebegeleiding door de VRGT
  3.  Contactonderzoek door het Agentschap Zorg en Gezondheid of VRGT (afhankelijk van de afspraken op provinciaal niveau)
  4. De behandelende pneumoloog wordt gecontacteerd door een centrale contactpersoon bij VRGT

Bij MDR-TB probeert de VRGT toch om de casus in kwestie te centraliseren bij de meest in MDR-TB ervaren longartsen.

Waar vind ik als radioloog meer uitleg over RX triage?

Op de website van VRGT vindt u een video waarin pneumoloog dr. Inge Muylle uitlegt hoe TB herkent wordt op een RX en hoe er getrieerd wordt naar dringendheid. Na eenvoudige aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met de link naar de video’s.

Educatieve video over RX triage voor radiologen | Tuberculose (vrgt.be)

Waar vind ik als huisarts een opfrissing over tuberculose?

Op de website van VRGT vindt u veel informatie terug: 

  • Een informatiekaart voor in de praktijk
  • Educatieve video’s over TB en tuberculosescreening bij aanvragers van internationale protectie (met de context van Oekraïne omschreven op de webpagina). U kan deze video’s bekijken nadat u zich eenvoudig en snel heeft aangemeld.
  • Informatie over de tuberculinehuidtest (THT) en IGRA, waaronder ook een educatieve video over het plaatsen van een THT.

Naar wie kan ik protocollen van RX-beelden van Oekraïense vluchtelingen doorsturen?

U mag de RX-beelden via een versleuteld bericht naar UARX@vrgt.be sturen.

De medewerkers van PACSonWEB (Dobco) communiceren met radiologen wat ze moeten aanvinken bij 'Oekraïners'. In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid en binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor de bescherming van volksgezondheid en het preventiedecreet heeft de VRGT automatisch toegang tot de longfoto's van Oekraïners. Onze ervaring leert ons dat 98% van de foto's normaal zijn. Het is dus voldoende om de afwijkende beelden samen met het totaal aantal genomen normale beelden door te geven.

De hoofdartsen van alle Belgische ziekenhuizen communiceren nog uitgebreider over de volledige procedure. Het is belangrijk dat het protocol ook via de normale routine naar de aanvragende arts (vermeld op het aanvraagformulier/voorschrift) verzonden wordt. De VRGT treedt op als tweede communicatieroute, parallel aan het routinesysteem. Op die manier kan er snel gehandeld worden bij urgente gevallen.

Meer informatie voor zorgprofessionals vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?