Schrijf je hier in voor de VRGT Nieuwsbrief

Jaarverslag 2018

Lees hier ons jaarverslag.

Nieuws

Langverwachte nationale richtlijnen rond Latente Tuberculose Infectie (LTBI) beschikbaar

Deze publicatie bevat de richtlijnen inzake diagnose en behandeling van latente tuberculose infectie. Het document werd initieel in het Engels opgesteld, vertalingen naar het Nederlands en Frans zijn in de maak. Later volgen nog technische fiches voor verschillende beroepsgroepen en verschillende werksituaties. De richtlijnen werden ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose van de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de overkoepelende Stichting van de VRGT en de FARES. De leden van de werkgroep komen uit heel het land en zijn werkzaam in volgende disciplines: infectiologie, immunologie, pneumologie, pediatrie, microbiologie, laboratoriumwetenschappen, arbeidsgeneeskunde, volksgezondheid en infectiecontrole. De richtlijnen omvatten aanbevelingen voor het identificeren van personen bij wie LTBI-testing en behandeling aangewezen is, voor de algoritmische aanpak van het testen en behandelen, en voor de behandelingsopties. 

Brussel opent een nieuw gezondheidscentrum voor tuberculosepatiënten

Tuberculose mag dan wel een vergeten ziekte zijn, ze is nog niet verdwenen. Om de tuberculosebestrijding in Brussel te versterken, openen de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en haar Franstalige zusterorganisatie Fond des Affections Respiratoires (FARES) samen een nieuw gezondheidscentrum gelegen in het UMC Sint-Pieter. Tijdens de inhuldiging op 5 juni 2019 werden genodigden rondgeleid in het nieuwe centrum en werd de tuberculosebestrijding in Brussel belicht.

Documentatiecentrum