Schrijf je hier in voor de VRGT Nieuwsbrief

Jaarverslag 2018

Lees hier ons jaarverslag.

Nieuws

Nieuwe tuberculoseafdeling in Sint-Pietersziekenhuis Brussel

Tuberculose is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft. De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote psycho-sociale problemen gestegen. Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose die een langere en complexere behandeling vergen. Voor deze patiënten omvat de behandeling een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie. Dit verblijf is voor de meesten psychologisch zwaar. De nieuwe eenheid voor lang verblijf biedt aan alle tuberculosepatiënten, ook de meest kansarmen, een kwaliteitsvolle en persoonlijke behandeling in menswaardige omstandigheden.

Langverwachte nationale richtlijnen rond Latente Tuberculose Infectie (LTBI) beschikbaar

Deze publicatie bevat de richtlijnen inzake diagnose en behandeling van latente tuberculose infectie. Het document werd initieel in het Engels opgesteld, vertalingen naar het Nederlands en Frans zijn in de maak. Later volgen nog technische fiches voor verschillende beroepsgroepen en verschillende werksituaties. De richtlijnen werden ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose van de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de overkoepelende Stichting van de VRGT en de FARES. De leden van de werkgroep komen uit heel het land en zijn werkzaam in volgende disciplines: infectiologie, immunologie, pneumologie, pediatrie, microbiologie, laboratoriumwetenschappen, arbeidsgeneeskunde, volksgezondheid en infectiecontrole. De richtlijnen omvatten aanbevelingen voor het identificeren van personen bij wie LTBI-testing en behandeling aangewezen is, voor de algoritmische aanpak van het testen en behandelen, en voor de behandelingsopties. 

Documentatiecentrum