Schrijf je hier in voor de VRGT Nieuwsbrief

Jaarverslag 2018

Lees hier ons jaarverslag.

Nieuws

Tuberculosecijfers 2018 in Vlaanderen

In 2018 was de incidentie van tuberculose in België 8,6/100.000 inwoners. De incidentie is dezelfde als die van 2017 (8,6/100.000). België blijft hiermee behoren tot de landen met de 'laagste incidenties' in de wereld. In Vlaanderen werden 401 tuberculosepatiënten gemeld in 2018 wat een incidentie geeft van 6,1 per 100.000 inwoners. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een lichte stijging (toen was het aantal 386). De incidentie in Wallonië is gelijkaardig (6,2 per 100.000) zoals ook de evolutie in de tijd. Brussel hoofdstad had met 29,5/100.000 een veel hogere incidentie dan de andere gewesten. Ook hier is er een lichte stijging t.o.v. het jaar 2017. In 2018 was opnieuw Antwerpen de Vlaamse provincie met de hoogste incidentie, duidelijk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Hoewel de lange termijntrend dalend is, daalt de incidentie de laatste jaren te traag om de WHO doelstelling te behalen om het aantal nieuwe tuberculosegevallen met 80% te verminderen tussen 2015 en 2030.  

Nieuwe tuberculoseafdeling in Sint-Pietersziekenhuis Brussel

Tuberculose is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft. De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote psycho-sociale problemen gestegen. Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose die een langere en complexere behandeling vergen. Voor deze patiënten omvat de behandeling een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie. Dit verblijf is voor de meesten psychologisch zwaar. De nieuwe eenheid voor lang verblijf biedt aan alle tuberculosepatiënten, ook de meest kansarmen, een kwaliteitsvolle en persoonlijke behandeling in menswaardige omstandigheden.

Documentatiecentrum