Ik kom als werknemer regelmatig in contact met personen uit risicogroepen voor tuberculose. Waar kan ik terecht voor een eventuele preventieve screening op tuberculose?

Je kan als werknemer met deze vraag via je werkgever terecht bij je eigen arbeidsgeneeskundige dienst. Deze dienst moet vervolgens nagaan of je al dan niet behoort tot een te screenen risicogroep voor tuberculose.

Omdat het hier gaat over de bepaling van een arbeidsrisico met mogelijk wettelijke gevolgen, is het uitermate belangrijk dat de vraag via de arbeidsgeneeskundige dienst verloopt. Zo zal het Fonds voor Beroepsziekten in geval van een positief resultaat nagaan of de correcte procedure gevolgd werd.

Op vraag van de arbeidsgeneeskundige dienst wordt de VRGT soms ingeschakeld voor het zetten en het aflezen van een tuberculinehuidtest.

Een overzicht van alle erkende arbeidsgeneeskundige diensten, evenals de wetgeving hierover vind je terug op de website van het Vlaams Agentschap Zorg&Gezondheid.

Wie bepaalt het risico op tuberculose in een werksituatie?

Het inschatten van het risico op tuberculose op de werkvloer is een specifiek arbeidsgeneeskundige expertise-inschatting die ter plaatse zou moeten gebeuren door een erkende arbeidsgeneeskundige dienst.

In samenwerking met alle arbeidsgeneeskundige beroepsverenigingen heeft de VRGT richtlijnen opgesteld, die als leidraad kunnen gehanteerd worden bij het nemen van een beslissing.

Belangrijke factoren die een arbeidsgeneeskundige dienst hierbij in acht kan nemen, zijn onder meer:

  • de infectiedruk in het verleden: zijn er de laatste jaren veel virages geweest?
  • de actieve case load in het verleden: zijn er de laatste jaren veel actieve gevallen geweest in deze werkomgeving?
  • werkomstandigheden: ventilatie, verlichting, samenstelling personeel, samenstelling bewoners/clienteel...
  • aard van het contact met cliënten/patiënten: kort/lang, in kleine kamer/in grote ruimte

Werd nagegaan in welke mate een jaarlijkse RX schadelijk is voor de gezondheid?

Voor de blootstelling aan ioniserende stralen voor medische doeleinden wordt rekening gehouden met strikte wetgeving in het kader van radioprotectie. De stralingsdosis is zeer laag (effectieve dosis is 0.1 mSv).

Het gaat om een keuze tussen een aanvaardbare dosis straling en het mogelijk niet tijdig opsporen van ernstige, schadelijke en eventueel besmettelijke longafwijking.

Door de recent verstrengde richtlijnen rond radioprotectie, overwegen arbeidsgeneeskundige experts om enkel de eerste 2 jaar na een positieve THT te screenen met RX. Daarna wordt overgeschakeld op jaarlijks klinisch onderzoek en anamnese en RX als er klachten of verdenkingen zijn. Deze aanpak is evenwel nog niet in een officiële richtlijn gegoten.

 

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?