opleiding tuberculose

Het verspreiden van kennis en kunde over tuberculose is een kernopdracht van de VRGT. Het is belangrijk dat intermediaire gezondheidswerkers en artsen alert blijven voor de symptomen en mogelijke diagnosestelling. 

Neem gerust contact op met ons voor meer informatie over ons vormingsaanbod: