Wat is resistente tuberculose?

Het onjuist gebruik van antibiotica heeft het ontstaan van resistente bacteriën bevorderd. Resistente tuberculose betekent dat de bacteriën ongevoelig zijn voor één of meer tuberculosegeneesmiddelen.

Een persoon kan resistente tuberculose krijgen door rechtstreekse infectie met resistente bacteriën.

Het is echter ook mogelijk dat een gevoelige tuberculose resistent wordt ten gevolge van een foutieve behandeling of een onregelmatige geneesmiddeleninname.

Meer informatie over de behandeling van resistente tuberculose vind je hier.

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?