diagnosekaart

De binnenkomstscreening met RX van vluchtelingen uit oorlogsgebied gebeurt al meer dan vijftien jaar aan de hand van een triagesysteem. Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met welke graad van dringendheid een patiënt verwezen dient te worden naar een long- of kinderlongarts voor oppuntstelling van vermoeden tuberculose.

Op de Dienst Vreemdelingenzaken staat een RX-apparaat van Fedasil. Meer dan 95% van de mensen uit oorlogsgebied krijgt daar ter plekke een longfoto, op het moment van aanvraag voor internationale protectie. We maken gebruik van een soort prioritering waar we aangeven bij welke persoon (met welk soort beeld) er onmiddellijk actie dient ondernomen worden, en bij wie oppuntstelling minder acuut dringend is.

Voordeel triagesysteem

De categorisering via dit triagesysteem maakt het voor de aanvragende arts duidelijk welk gevolg er gegeven dient te worden aan de protocollering. Bijvoorbeeld: bij een melding van een categorie 1 wordt er getracht om de persoon in kwestie liefst de dag zelf nog te laten beoordelen door een (ervaren) longarts.

Een belangrijk onderscheid bij deze longfoto’s is wel dat deze genomen zijn in het kader van een preventieve screening, en dus niet vanwege een klinische basis. Er zijn geen anamnestische gegevens op het moment van de opname. Deze manier van werken wordt al jaren gebruikt en heeft zijn nut bewezen. Idealiter wordt er dus door u naast het normale protocol ook een categorie aangegeven.

Toelichting en voorbeelden in video

Aan de hand van een korte opleidingsvideo van vijftien minuten tonen we hoe u kan werken met een triage van longfoto’s (RX-thorax, face), op basis van de sterkte van verdenking op tuberculose. We gaan u als specialist uiteraard niet uitleggen hoe een thoraxbeeld te interpreteren, of hoe tuberculose te herkennen.

De toelichting in de video wordt gegeven door Dr. Inge Muylle, een in tuberculose ervaren longarts uit Brussel. Dr. Muylle is als experte nauw betrokken bij VRGT en is tevens lid van het nationaal wetenschappelijk comité tuberculose. Als longarts schat ze een groot deel van de longfoto’s afkomstig van de dienst vreemdelingenzaken in op verdenking van tuberculose. Dat aantal schommelt jaarlijks tussen de 15.000 en 20.000. Als direct betrokken behandelend arts  ontdekt zij ook welke afwijkende foto’s  uiteindelijk een echte, actieve tuberculose blijken te zijn , hoe deze beelden opklaren tijdens de behandeling en hoe eventuele restletsels er kunnen uitzien.

U kan de video (NL/FR) bekijken na registratie. Vervolgens ontvangt u onmiddellijk een mail met de link naar video.

Screening Oekraïners

We vragen u om specifieke aandacht te schenken aan de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De incidentie van tuberculose werd hier in 2020 namelijk geschat op 73 per 100.000 inwoners. Daarnaast is ongeveer 27% van de gevallen in Oekraïne multidrugresistent (MDR-TB), waarmee het land in de top 10 komt voor wat betreft resistentie tegen de klassieke tuberculostatica. Dit bemoeilijk de situatie op zowel medisch, public health, socio-economisch als op menselijk niveau.

In tegenstelling tot alle andere vluchtelingen, passeren de mensen uit Oekraïne niet het routine Fedasil circuit, waar de tuberculosescreening en primovaccinatie normaal gebeuren. Een screening om actieve besmettelijke TB-gevallen zo snel mogelijk op te sporen en adequaat te behandelen is waardevol (RX thorax, behalve voor zwangere vrouwen en kinderen < 5 jaar). Het parallel circuit is als volgt: Oekraïners worden voor een RX doorverwezen naar een ziekenhuis dat naast een afdeling medische beeldvorming, ook beschikt over een afdeling pneumologie. Zo is het mogelijk om mensen met een afwijkend RX-resultaat onmiddellijk door te verwijzen naar een longarts.

Procedure en betaling

De RX'en zullen vergoed worden door het RIZIV. Meer informatie over de volledige administratieve procedure en betaling vindt u op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.