Sinds 2003 is België officieel vrij van tuberculose en runderbrucellose. Het instituut Sciensano draagt bij aan de strijd tegen tuberculose door: 

  • een snelle diagnose van de ziekte te garanderen
  • de resistentie van bacteriën tegen antibiotica te bewaken 
  • epidemieën op te sporen
  • nieuwe vaccins en effectievere behandelingen te ontwikkelen.

Sciensano huisvest het Nationaal referentiecentrum voor de diagnose van tuberculose en humane mycobacteriose.

Meer informatie via onderstaande links: 

https://www.sciensano.be/nl/over-sciensano/organigram-van-sciensano/infectieziekten-dier

https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/tuberculose/rol#nationaal-referentielaboratorium-voor-rundertuberculose-dieren-

https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/tuberculose#rundertuberculose

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?