Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacil van Koch ( een bacil is een type bacterie).                         

De meest voorkomende vorm van de ziekte is longtuberculose. De bacteriën kunnen zich soms verplaatsen in het lichaam via bloed- en lymfevaten, waardoor ook andere organen kunnen aangetast worden zoals bijvoorbeeld de beenderen of de lymfeklieren.