Wat moet ik weten over de medicatie die ik krijg van de longarts om tuberculose te behandelen?

Je krijgt verschillende medicijnen tegelijkertijd en de totale duur van de behandeling is minimaal 6 maanden. Deze cocktail aan medicijnen dient om de bacteriën zo snel en volledig mogelijk te elimineren. 

Zelfs als al je klachten verdwenen zijn is het heel belangrijk om toch de volledige behandeling te voltooien. Bacteriën kunnen zich anders opnieuw gaan vermenigvuldigen en je kan opnieuw ziek worden. Of de bacteriën kunnen zelfs ongevoelig worden aan de antibiotica omdat die niet lang genoeg werden ingenomen. Dit noemen we resistentie. Een moeilijkere en nog langere behandeling is dan nodig.

Kan ik andere mensen besmetten als ik tuberculose heb?

Indien je besmettelijk bent kan je door hoesten of niezen andere personen besmetten die frequent en intens met jou in contact zijn (gezin, familie, vrienden, collega’s,...). Dit gebeurt niet door het gebruik van dezelfde voorwerpen. 

Aangeraden wordt om een goede hoesthygiëne toe te passen en bij het hoesten een papieren zakdoek te gebruiken en je gezicht af te wenden tijdens het hoesten. De papieren zakdoek moet onmiddellijk worden weggegooid. 

Na de eerste 2-3 weken behandeling met antibiotica ben je meestal niet meer besmettelijk. 

Je kan ook een niet-besmettelijke vorm van tuberculose hebben. Dit wordt altijd beslist door je longarts na verder onderzoek van de fluimen in het ziekenhuis en het laboratorium. 

Mag ik nu met iedereen normaal omgaan?

Als je longtuberculose hebt, ben je in de eerste 2 tot 3 weken van de behandeling nog besmettelijk. Maar toch kan je met jouw directe gezinsleden normaal omgaan. En zij met jou. Alleen moet je een goede hoesthygiëne hanteren en je medicatie goed innemen.

Er wordt wel aangeraden om in de eerste weken van de behandeling alleen om te gaan met personen die je in de voorgaande periode toch al dagelijks ontmoette. 

Contact met baby’s en kinderen en druk bevolkte ruimten worden afgeraden. 

Jouw longarts kan je hierover meer advies geven. 

Heeft het dragen van een masker door besmettelijke tuberculosepatiënten zin?

Het dragen van maskertjes door besmettelijke patiënten werd al langer aanbevolen, onder meer door de WHO, onderzoek biedt hiervoor wetenschappelijke evidentie. 

Zo blijkt dat het dragen van eenvoudige chirurgische maskers door besmettelijke patiënten met MDR resistente tbc in een ziekenhuissetting, resulteerde in een reductie van de infectie met 56% in vergelijking met periodes waarin de patiënten deze maskers niet droegen. Lees het artikel hier of de commentaar op de studie

In dit kader is het belangrijk te wijzen op het verschillende uitgangspunt:

  • Komen we als zorgverlener, bezoeker in contact met een besmettelijke patiënt in een ziekenhuis of in een thuissituatie, dan dienen we onszelf met een respiratoir masker te beschermen tegen de besmettelijke aerosol (verstoven druppeltjes) die zich in de lucht kan bevinden. Eens de kamer of het huis verlaten, wordt het masker afgezet en weggeworpen.
  • Verplaatst de besmettelijke patiënt zich tijdelijk buiten zijn ziekenhuiskamer of buitenshuis, dan dient hij zelf een masker te dragen. In dat geval volstaat dus een gewoon chirurgisch masker.

Moet ik opgenomen worden in een ziekenhuis?

Afhankelijk van de ernst van de ziekte, de eigen leef- en woonomstandigheden, en de nood aan begeleiding kan een ziekenhuisopname aangewezen zijn. 

Soms wordt de behandeling op een ambulante manier opgestart, terwijl je thuis bent mits een aantal in acht te nemen maatregelen: hoesthygiëne, buiten de dagelijkse contacten of gezinsleden beperkt bezoek, dichtbevolkte ruimten vermijden, contact met baby’s en jonge kinderen vermijden, goed verlichten en verluchten van de ruimten.

Soms wordt het dragen van een mondmasker aanbevolen. 

Is er terugbetaling van medicatie bij een tuberculosebehandeling?

Tuberculosebehandeling in België is gratis. Patiënten die besmet zijn met kiemen die gevoelig zijn aan alle geneesmiddelen worden behandeld met 3 of 4 antibiotica die integraal worden terugbetaald door de mutualiteit.

Patiënten die niet in orde zijn met hun mutualiteit kunnen beroep doen op het OCMW in het kader van de Directe of Dringende Medische Hulpverlening. 

Patiënten die ook daar niet terecht kunnen, worden ten laste genomen door BELTA-TBnet

Is er terugbetaling van medicijnen bij preventieve behandeling van Latente Tuberculose Infectie (LTBI)?

Bij preventieve behandeling van Latente Tuberculose Infectie (LTBI) wordt isoniazide (Nicotibine) volledig terugbetaald. Rifampicine wordt ook vaak als preventieve therapie voorgeschreven maar hier komt de mutualiteit komt enkel tussen indien het medicijn voorgeschreven wordt voor de behandeling van echte, actieve tuberculose.

De patiënt kan wel beroep doen op BELTA-TBnet voor terugbetaling. De arts dient dan een registratieformulier in te vullen en aan BELTA-TBnet te sturen. De patiënt geeft dit voorschrift, samen met een ongeldig gemaakt RIZIV voorschriftbriefje, aan de apotheker die het medicijn gratis aan de patiënt verstrekt. De apotheker wordt dan vergoed door BELTA-TBnet via de tariferingsdienst van de apotheker.

Voor meer uitleg kan je terecht op de website: www.belta.be.

Is er terugbetaling van medicijnen bij een behandeling tegen resistente tuberculose?

Patiënten die besmet zijn met kiemen die resistent zijn aan 1 of meer van de standaard tuberculosegeneesmiddelen moeten behandeld worden met zogenaamde "tweedelijnsgeneesmiddelen". Deze zijn zeer duur maar worden niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit.

BELTA-TBnet past echter het verschil bij, zodat ook deze behandeling gratis is, zowel voor patiënten met als zonder mutualiteit.

 

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?