Rookstop

Bezoek de website over rookstop. Hier kom je meer te weten over de werking en de opleiding van de tabakoloog en over hulp bij rookstop.

Ga naar de pagina over rookstop

Missie

  • Bijdragen aan de tuberculose eliminatie en de tuberculose incidentie in België halveren (van 9.7 naar 5 per 100.000) tegen 2020
  • Behouden en bevorderen van de kennis over tuberculose en tuberculosebestrijding
  • Epidemiologische bewaking van tuberculose

Visie

  • VRGT wil bijdragen aan tuberculose eliminatie via terreinwerking waarin de vier pijlers van de tuberculose eliminatiestrategie in praktijk worden gebracht: (1) vroegtijdige opsporing en behandeling, (2) risicogroepmanagement, (3) ‘outbreak’ management , (4)’ exposure group’ management. De terreinwerking wil de evoluties volgen die zich voordoen in de organisaties waarmee wordt samengewerkt. De VRGT streeft naar laagdrempeligheid en maximaal bereik van risicogroepen. Hiertoe wordt de Mobiele Röntgen Unit ingezet. In dezelfde lijn ligt het ijveren om de leefomstandigheden van specifieke bevolkingsgroepen te verbeteren zodat ze niet langer ‘risicogroep’ voor tuberculose hoeven te blijven.
  • Het onderhouden van de tuberculosedeskundigheid bij medici, paramedici en sociale werkers is verbonden met het doel van tuberculose eliminatie. De VRGT wil een expertisecentrum zijn waar 80 jaar ervaring en kennisopbouw niet slechts in kasten ligt, maar via opleiding en vorming, via internet technologie en via laagdrempelige informatie wordt ontsloten. Professionele gezondheidswerkers en andere bezoekers moeten eenvoudig en direct toegang hebben tot alle ontstofte informatie, tot de meest recente wetenschappelijke kennis.
  • De VRGT is het hart van de tuberculoseregistratie en wil bewaken dat versnippering van screeningsactiviteiten over een veelheid van diensten en instellingen, geen afbreuk doet aan de epidemiologische opvolging van tuberculose in België.
  • VRGT staat samen met de Franstalige zusterorganisatie FARES (Fonds des Affections Respiratoires) voor een eenduidig tuberculosebestrijdingsbeleid in België.

Via deze link vind je de missie en visie van de VRGT wat betreft rookstopbegeleiding.

Historiek VRGT

Klik hier om meer te weten over de geschiedenis van de VRGT

Organigram

VRGT Organigram