Hoe besmetting voorkomen?

  • Door het snel opsporen van mensen met een besmettelijke tuberculose en deze zo snel mogelijk goed te behandelen met antibiotica kan overdracht vermeden worden. Bij mensen met verdachte klachten moet daarom zo snel mogelijk een diagnose worden gesteld .
  • Ook een goede hoesthygiëne helpt besmetting te voorkomen: hoesten met de hand voor de mond met gebruik van een papieren zakdoek en afgewend hoofd.
  • Andere preventieve maatregelen zijn ventilatie en verlichting. Het openen van de ramen zorgt ervoor dat bacteriën wegwaaien en het binnenlaten van zonlicht doodt de bacterie in enkele uren. Onrechtstreeks daglicht doet hier iets langer over.

Tijdelijke isolatie besmettelijke tbc-patiënt

Een besmettelijke persoon wordt soms gedurende een aantal weken opgenomen in een ziekenhuis. De zieke krijgt een aparte kamer waar o.a. een negatieve luchtdruk heerst, de zogenaamde isolatie-kamer. Na twee tot drie weken behandeling is de besmettelijkheid van de zieke meestal zo laag geworden dat de persoon zonder gevaar voor zijn/haar omgeving weer naar huis en aan het werk kan.

Soms wordt besloten om de zieke vanaf het begin thuis te behandelen. Mits het naleven van enkele eenvoudige maatregelen: hoesthygiëne, buiten de dagelijkse contacten of gezinsleden beperkt bezoek, dichtbevolkte ruimten vermijden, contact met baby’s en jonge kinderen vermijden en goed verlichten en verluchten van de ruimten. Soms wordt het dragen van een chirurgisch mondmasker aangeraden.

Verplichte melding tuberculose

Elke arts en laboratorium is verplicht een geval van tuberculose binnen de 24 u te melden. Rond ieder ontdekt geval kan zo een contactonderzoek georganiseerd worden, om verdere transmissie te beperken.