Latente tuberculose-infectie

In de meerderheid van de gevallen (90%) geeft een infectie geen ziekteverschijnselen. De bacteriën blijven latent of slapend aanwezig in de longen en er ontstaat een soort balans tussen de bacteriën en het eigen immuunsysteem. Het lichaam houdt de bacteriën onder controle. De persoon zelf merkt hier niets van en heeft dan ook geen klachten of symptomen.

Iemand die besmet is maar niet ziek, kan nooit iemand anders besmetten. De tuberculinehuidtest zal dan positief zijn (er treedt een huidreactie op) en de longfoto normaal. Vanaf dat moment spreken we van een latente tuberculose-infectie (LTBI).

Tuberculose

Slechts 10% van de geïnfecteerde personen zullen effectief ziek worden. De bacteriën in de longen zullen zich verder vermenigvuldigen en het longweefsel aantasten. Dit kan leiden tot ziekteverschijnselen. Het aangetaste longweefsel kan verweken, zodat een soort holte ontstaat gevuld met vocht en bacteriën. Deze holte, of caverne, kan openbarsten in de luchtwegen en op deze manier grote hoeveelheden tuberkelbacteriën naar de buitenlucht toe verspreiden. Dit is de vorm van tuberculose die andere mensen kan infecteren.