Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte. Elke behandelende arts of laboratoriumarts is verplicht binnen 24 uur vanaf het eerste vermoeden de ziekte te melden.

Hoe kan u een aangifte doen?

In Vlaanderen

De melding moet gebeuren aan de arts infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid van uw provincie.

Voor meer informatie klik hier.

In Brussel

De melding moet gebeuren aan de gezondheidsinspecteurs van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

Voor meer informatie klik hier.

In Wallonië

- online: artsen kunnen zich inschrijven op de website www.sante.cfwb.be en hierna online een aangifte doen

- schriftelijk: Direction générale de la santé-Surveillance santé, Bd léopold ii 44, 1080 Bruxelles