Organisatie contactonderzoek

Deze contactonderzoeken gebeuren steeds in twee rondes (met een tweetal maanden interval) aan de hand van een tuberculinehuidtest (THT).

Tijdens de eerste ronde wordt er nagegaan wie er reeds in het verleden in contact kwam met de tuberculosebacterie (oud positieven, voor contact met de betreffende zieke). Deze test wordt niet onmiddellijk na besmetting positief. Er zijn een achttal weken nodig opdat het lichaam positief zal reageren op de test, de zogenaamde vensterperiode.

Tijdens de tweede ronde kan dan nagegaan worden wie er ‘nieuw’ besmet is, d.w.z. wie er in ronde 1 negatief was en daarna positief in ronde 2. Dit noemen we een virage.

Bij een oud positieve THT, wanneer er antecedenten van tuberculose zijn of bij een virage of een positieve THT, wordt een RX genomen om actieve tuberculose uit te sluiten.

De organisatie van contactonderzoeken is in Vlaanderen een verantwoordelijkheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie. Op vraag van hen worden de CRG’s ingeschakeld om deze contactonderzoeken gedeeltelijk of in zijn geheel uit te voeren.

In Brussel wordt de organisatie van contactonderzoeken toevertrouwd aan de VRGT en haar Waalse zusterorganisatie FARES.

 

Ringprincipe

Thumbnail

 

Wanneer een besmettelijke tuberculose vastgesteld wordt bij een patiënt, worden diens nabije en intense contacten onderzocht.

Bij dit contactonderzoek hanteert men het ringprincipe. Men bakent de contacten af volgens onderstaande criteria:

1.       Eerste ring:

Personen met nauwe én langdurige, gedocumenteerde contacten met de infectieuze bronpatiënt

2.       Tweede ring:

Personen met nauwe of langdurige, gedocumenteerde contacten met de infectieuze bronpatiënt

3.       Derde ring:

Personen met minder nauwe en minder langdurige, vaak niet gedocumenteerde contacten met de infectieuze bronpatiënt.

Bij een gedocumenteerd contact kan de patiënt aangeven waar en wanneer hij het contact heeft ontmoet, of kan het contact aangeven waar en wanneer hij de indexpatiënt heeft ontmoet.

Schema intensiteit en duur contact

Thumbnail