Nieuwe tuberculoseafdeling in Sint-Pietersziekenhuis Brussel

Tuberculose is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft. De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote psycho-sociale problemen gestegen. Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose die een langere en complexere behandeling vergen. Voor deze patiënten omvat de behandeling een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie. Dit verblijf is voor de meesten psychologisch zwaar. De nieuwe eenheid voor lang verblijf biedt aan alle tuberculosepatiënten, ook de meest kansarmen, een kwaliteitsvolle en persoonlijke behandeling in menswaardige omstandigheden.

Langverwachte nationale richtlijnen rond Latente Tuberculose Infectie (LTBI) beschikbaar

Deze publicatie bevat de richtlijnen inzake diagnose en behandeling van latente tuberculose infectie. Het document werd initieel in het Engels opgesteld, vertalingen naar het Nederlands en Frans zijn in de maak. Later volgen nog technische fiches voor verschillende beroepsgroepen en verschillende werksituaties. De richtlijnen werden ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose van de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de overkoepelende Stichting van de VRGT en de FARES. De leden van de werkgroep komen uit heel het land en zijn werkzaam in volgende disciplines: infectiologie, immunologie, pneumologie, pediatrie, microbiologie, laboratoriumwetenschappen, arbeidsgeneeskunde, volksgezondheid en infectiecontrole. De richtlijnen omvatten aanbevelingen voor het identificeren van personen bij wie LTBI-testing en behandeling aangewezen is, voor de algoritmische aanpak van het testen en behandelen, en voor de behandelingsopties. 

Brussel opent een nieuw gezondheidscentrum voor tuberculosepatiënten

Tuberculose mag dan wel een vergeten ziekte zijn, ze is nog niet verdwenen. Om de tuberculosebestrijding in Brussel te versterken, openen de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en haar Franstalige zusterorganisatie Fond des Affections Respiratoires (FARES) samen een nieuw gezondheidscentrum gelegen in het UMC Sint-Pieter. Tijdens de inhuldiging op 5 juni 2019 werden genodigden rondgeleid in het nieuwe centrum en werd de tuberculosebestrijding in Brussel belicht.

Medisch Directeur Wouter Arrazola de Oñate: geen gevaar voor tuberculosebesmetting bij passanten door transmigranten in Brussel Noord

Ook migranten die schurft of tbc hebben, zijn "absoluut ongevaarlijk" voor buschauffeurs of reizigers. Daarover is Wouter Arrozola de Oñate, medisch directeur van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, formeel. "Schurft hangt niet in de lucht. Je kan het enkel krijgen als je urenlang in hetzelfde bed ligt met iemand. Tbc hangt wél in de lucht, maar om besmet te raken moet je lange tijd in hetzelfde kamertje vertoeven. Ik ken het Noordstation vrij goed. Daar is voldoende ventilatie. De ruimtes zijn hoog en de deuren gaan tegenover elkaar open. Kans op besmetting is quasi onbestaande."