Instituut Tropische Geneeskunde opent nieuw laboratorium voor onderzoek naar tuberculose

In Antwerpen heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde een nieuw hoogbeveiligd laboratorium in gebruik genomen, voornamelijk voor onderzoek naar tuberculose. Wetenschappers kunnen er nieuwe antibiotica testen op levende tbc-bacteriën. Dat is nodig omdat tbc meer en meer resistent wordt tegen de bestaande middelen.

Historische meeting over tuberculose bij de Verenigde Naties in New York

De wereldleiders verzamelen in New York bij de VN om de grote uitdagingen van deze planeet te bespreken. Een van de conferenties op woensdag 26 september was gewijd aan het gezondheidsthema ‘tuberculosebestrijding’. Een vierde van de wereldbevolking is immers besmet met latente tuberculose. Op deze historische bijeenkomst werd de politieke verklaring over de strijd tegen tuberculose onderschreven. Meer inspanningen zijn nodig om een antwoord te bieden op deze wereldwijde epidemie. Tuberculose elimineren kan enkel door het bereiken van meer mensen via preventie en de juiste zorg. Onze federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block, vergezeld door VRGT medisch directeur Wouter Arrazola de Oñate, gaf er toelichting bij de Belgische aanpak die door de WHO als ‘best practice’ erkend is. 

Met vaste basisprincipes balanceert Prof. Dr. Marc Decramer tussen grotere en kleinere organisaties: "Vertrouwen geven, inspireren en zelf het voorbeeld geven, iedere dag opnieuw: dat is de rol van het bestuur in een organisatie"

Prof. Dr. Marc Decramer, longarts van opleiding, staat aan het hoofd van het grootste universitair ziekenhuis in België en is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRGT. De functie van gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven neemt hij waar sinds 1 augustus 2013, voorzitter van de VRGT is hij sinds september 2005. Op 30 september wenkt het emeritaat. De hoogste tijd om te polsen naar zijn visies over het besturen van een kleine vzw en een groot universitair ziekenhuis.

Educatieve video's voor huisartsen positief onthaald

De VRGT verkent volop nieuwe leermethodieken. Zo lanceerde de VRGT twee educatieve video’s voor huisartsen om hun kennis rond tuberculose op te frissen. De cursisten hebben deze nieuwe leermethode beoordeeld en we kunnen stellen dat deze resultaten veelbelovend zijn. Video-leren is dan ook een terrein dat de VRGT nog verder zal exploreren.