Miniatuur
Wereld Tuberculose Dag wil iedereen bewust maken dat tuberculose nog steeds voorkomt in de wereld. Meer inspanningen zijn nodig om de ziekte te doen verdwijnen. Het door de coronapandemie aangepaste thema van Wereld Tuberculose Dag 2020 is “It’s time to stand together”: de tijd dringt om in solidariteit samen te strijden voor een coronavrije én tuberculosevrije wereld!

Tuberculose, die andere pandemie, dwaalt al verschillende millennia over de wereld. Het is een volledig behandelbare ziekte die al lang had kunnen uitgeroeid zijn. 

In België vormt tuberculose nog steeds een probleem van algemene volksgezondheid. Het aantal nieuwe gevallen per jaar daalt, maar minder dan verwacht. In 2018 werden 981 nieuwe gevallen van tuberculose gemeld. De incidentie, het aantal zieken per 100.000 inwoners, is daarmee 8,6.

Meer weten over tuberculose en Wereld TB Dag? Klik hier

In de infografiek verneem je meer over de tuberculosecijfers in België.