Thumbnail
In 2018 was de incidentie van tuberculose in België 8,6/100.000 inwoners. De incidentie is dezelfde als die van 2017 (8,6/100.000). België blijft hiermee behoren tot de landen met de 'laagste incidenties' in de wereld. In Vlaanderen werden 401 tuberculosepatiënten gemeld in 2018 wat een incidentie geeft van 6,1 per 100.000 inwoners. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een lichte stijging (toen was het aantal 386). De incidentie in Wallonië is gelijkaardig (6,2 per 100.000) zoals ook de evolutie in de tijd. Brussel hoofdstad had met 29,5/100.000 een veel hogere incidentie dan de andere gewesten. Ook hier is er een lichte stijging t.o.v. het jaar 2017. In 2018 was opnieuw Antwerpen de Vlaamse provincie met de hoogste incidentie, duidelijk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Hoewel de lange termijntrend dalend is, daalt de incidentie de laatste jaren te traag om de WHO doelstelling te behalen om het aantal nieuwe tuberculosegevallen met 80% te verminderen tussen 2015 en 2030.  

Raadpleeg het Tuberculoseregister 2018 Vlaanderen