Thumbnail
Tuberculose is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft. De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote psycho-sociale problemen gestegen. Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose die een langere en complexere behandeling vergen. Voor deze patiënten omvat de behandeling een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie. Dit verblijf is voor de meesten psychologisch zwaar. De nieuwe eenheid voor lang verblijf biedt aan alle tuberculosepatiënten, ook de meest kansarmen, een kwaliteitsvolle en persoonlijke behandeling in menswaardige omstandigheden.