BELTA (Belgian Lung and Tuberculosis Association), de koepelorganisatie van VRGT en FARES, werkt mee aan de bestrijding van de coronacrisis in Brussel onder de vorm van een Outbreak Support Team (OST). Het team focust op volgende activiteiten: 1/ contacttracing om informele clusters op te sporen en op te volgen, 2/ vormingen over Covid-19 en vaccinatie, en 3/ sensibiliseringsacties voor kwetsbare doelgroepen.   

Dr. Ine Vandenbussche coördineert het project en geeft toelichting bij de werking.  

“Dit project ressorteert onder de COCOM of GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) in het Brusselse Gewest. Het Outbreak Support Team (OST) bestaat uit een team van twee artsen, een verpleegkundige en een sociaal assistente. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van het project. We hebben allemaal ervaring met infectieziekten en een collega is specifiek opgeleid in gezondheidspromotie.

We bieden ondersteuning aan diensten die te maken krijgen met COVID, meer bepaald wanneer er informele clusters optreden. Dit zijn clusters van meer dan twee personen bij wie de infecties gelinkt kunnen worden aan elkaar. Men noemt ze ‘informeel’ omdat de clusters niet gekoppeld kunnen worden aan een instituut of organisatie zoals bv. een woonzorgcentrum of daklozencentrum. Bij deze centra zijn het andere instanties die komen ondersteunen.

De informele clusters zijn moeilijker te identificeren. We kijken of er extra testing nodig is, en of er andere specifieke maatregelen moeten getroffen worden.

In totaal zijn er vier Outbreak Support Teams die zich richten op de gemeenschappen in Brussel en waar we nauw mee samenwerken. Er is een OST voor de Nederlandstalige instellingen, een OST dat zich richt op daklozenwerking zoals bv. SamuSocial, dan heb je ook nog de Service Hygiène van de COCOM / Cel Hygiëne van de GGC die focust op bedrijven of scholen, en tot slot het OST van BELTA.

Dat is een eerste belangrijk onderdeel van onze werking. Een tweede luik is het sensibiliseren voor vaccinatie. We focussen hierbij op kwetsbare groepen en werken via vertrouwenspersonen. We merken dat er veel nood is aan uitleg maar vooral aan juiste informatie om fake news te counteren. We proberen de barrières om zich te laten vaccineren te begrijpen en hierop in te spelen via organisaties die de populaties goed kennen.

We organiseren workshops over vaccinatie, over waarom het belangrijk is zich te laten vaccineren, en ook over hoe je motiverend kan communiceren.

We werken hiervoor samen met de gemeenten o.m. met de gemeenschapswachters, straathoekwerkers, jongerenorganisaties enz. Momenteel zijn we actief in Matonge, een wijk in de gemeente Elsene, om te kijken welke noden er zijn en welke specifieke sensibiliseringsacties we kunnen organiseren. We kijken welke info er beschikbaar is in een taal die comfortabel is voor hen. We gaan ook na of er misschien religieuze redenen zijn om zich niet laten vaccineren.

Nu circuleert het virus minder, maar tijdens de wintermaanden hebben we aanvankelijk ook samengewerkt met de field agents van de contacttracing. We hadden vooral een adviserende rol. Bij bron- en contactopsporing is het belangrijk om ondersteunend te werken zodat de index-patiënt gestimuleerd en geholpen wordt om de maatregelen te respecteren. Of we gaven begeleiding bij het voeren van een vertrouwelijk gesprek vanuit de tuberculose expertise. Maar tijdens de piek van de 3de golf was hier geen tijd meer voor, iedereen zat in crisismodus.

Om uitbraken te beheersen hebben we dus zowel ingezet op zorgprofessionals als op burgers. We hebben gepoogd zo veel mogelijk te ondersteunen, te sensibiliseren en correct te informeren. We hopen dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten…”

Voor meer informatie contacteer ost@belta.be

Lees ook het BRUZZ-artikel Sensibiliseren om te vaccineren: een werk van lange adem