Tuberculoseregister Vlaanderen 2017

In 2017 was de incidentie van tuberculose in België 8,6/100.000 inwoners. De incidentie daalde licht in vergelijking met 2016 (9,3/100.000). België blijft hiermee behoren tot de landen met de “laagste incidenties” in de wereld. In Vlaanderen werden 386 tuberculosepatiënten gemeld wat een incidentie geeft van 5,9 per 100.000 inwoners. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een lichte daling. Er is een duidelijke dalende trend over meerdere jaren.

De Warmste Week - Steun de VRGT

Ook dit jaar werd de VRGT vzw goedgekeurd als goed doel voor de Warmste Week door de Koning Boudewijnstichting. Tuberculose is een armoedeziekte die nooit uit ons land verdwenen is. De VRGT verleent gratis gezondheidszorg aan alle tuberculosepatiënten. Kosten voor medicatie, hospitalisatie en preventieve acties zijn voorzien. Uw bijdrage gaat naar de sociale ondersteuning van kansarme, dakloze patiënten met tuberculose (overnachting, kleding, slaapzak, tramticket, voeding...).

Prof. P. Vermeire Award 2018

Op vrijdag 30 november werd tijdens de Belgian Pneumology Days de Prijs Prof. Dr. Paul Vermeire uitgereikt aan dr. Hannelore Bové en dr. Nelly Saenen. Alle juryleden waren unaniem lovend over de relevantie van deze mooie publicatie. De prijs bekroont een gepubliceerd onderzoek over Rookstop en Respiratoire Epidemiologie en is opgericht op initiatief van de VRGT samen met de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

Het functie- en competentieprofiel van de terreinwerkers onder de loep genomen

Op donderdag 13 september 2018 was het zover. De terreinwerkers van de VRGT kwamen samen tijdens een teamdag om met een externe coach hun functie- en competentieprofiel kritisch te evalueren. Welke aspecten van het profiel zijn verouderd? En welke nieuwe uitdagingen staan voor de deur? Iedereen werd aangespoord om hiermee actief aan de slag te gaan. De specifieke kennis van de tbc-verpleegkundige wil de VRGT dan ook optimaal inzetten en afstemmen op de noden van de patiënt en de dagelijkse werking om tuberculose in onze samenleving op een efficiënte wijze te bestrijden.