Nieuwe ExplainTB app in meer dan 30 talen

Deze nieuwe app werd ontwikkeld zowel voor zorgverleners als voor tuberculosepatiënten. Je vindt er allerhande informatie over tuberculose in meer dan 30 talen! Elk hoofdstukje is eveneens beluisterbaar via audio.  De app werd ontwikkeld door Christian Herzmann en Britta Weller van het Research Center Borstel, Ralf Otto-Knapp van het German Central Committee against Tuberculosis, and Denise Friedrichsen. 

Graven in het verleden – een tuberculoseverhaal van twee broers en een zus die samen opgenomen werden in het preventorium in Pulderbos

We nemen je mee terug in de tijd, naar het jaar 1960. Het is september en Hilde, Marc en Paul, een zus en twee broers, beginnen zoals al hun kameraadjes aan het nieuwe schooljaar. Maar wat ze op die eerste schooldag niet weten, is dat ze al gauw weer afscheid zullen moeten nemen van hun schoolvriendjes om een half jaar in het preventorium in Pulderbos te verblijven, weg van hun familie en vertrouwde omgeving. Het wordt een periode die ieders leven voor een stukje heeft bepaald. Zoekend naar verre jeugdherinneringen vertellen Hilde (65), Marc (64) en Paul (62) het verhaal over hun verblijf in het preventorium in Pulderbos, toen ze daar als kind preventief werden opgenomen voor tuberculose.

Tuberculoseregister Vlaanderen 2017

In 2017 was de incidentie van tuberculose in België 8,6/100.000 inwoners. De incidentie daalde licht in vergelijking met 2016 (9,3/100.000). België blijft hiermee behoren tot de landen met de “laagste incidenties” in de wereld. In Vlaanderen werden 386 tuberculosepatiënten gemeld wat een incidentie geeft van 5,9 per 100.000 inwoners. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een lichte daling. Er is een duidelijke dalende trend over meerdere jaren.

De Warmste Week - Steun de VRGT

Ook dit jaar werd de VRGT vzw goedgekeurd als goed doel voor de Warmste Week door de Koning Boudewijnstichting. Tuberculose is een armoedeziekte die nooit uit ons land verdwenen is. De VRGT verleent gratis gezondheidszorg aan alle tuberculosepatiënten. Kosten voor medicatie, hospitalisatie en preventieve acties zijn voorzien. Uw bijdrage gaat naar de sociale ondersteuning van kansarme, dakloze patiënten met tuberculose (overnachting, kleding, slaapzak, tramticket, voeding...).