" "

 

 

 

 
 

Wereld Tuberculose Dag wil iedereen bewust maken dat tuberculose nog steeds voorkomt in de wereld. Meer inspanningen zijn nodig om de ziekte te doen verdwijnen. Het is hoog tijd om een einde te stellen aan tuberculose die jaarlijks nog 1,6 miljoen doden veroorzaakt in de wereld.

Aandacht voor tuberculose

Op 24 maart 1882 kondigde de Duitse arts Robert Koch aan dat hij de bacterie Mycobacterium tuberculosis had ontdekt die tuberculose (TB) veroorzaakt. Naar aanleiding van deze datum is 100 jaar later Wereld Tuberculose Dag ontstaan.

Tuberculose is helaas geen verdwenen ziekte. Het is een ernstige, vaak  besmettelijke bacteriële infectieziekte. De bacterie verspreidt zich van persoon tot persoon via de lucht. In de meeste gevallen worden de longen aangetast. Gelukkig kan je van tuberculose genezen met antibiotica.

Op Wereldtuberculosedag wordt de impact van TB onder de aandacht gebracht. Alle acties op gebied van preventie en het onder controle houden van de ziekte worden toegelicht. Organisaties die werken rond tuberculosebestrijding delen hun succesverhalen. Ze maken ons attent op de moeilijkheden en uitdagingen om TB uit te schakelen.

De strijd tegen tuberculose

Wereldwijd is tuberculose de dodelijkste infectieziekte. Jaarlijks sterven er nog 1,6 miljoen mensen aan de gevolgen van TB, grotendeels in andere continenten en voornamelijk in ontwikkelingslanden. Als TB-patiënten niet of slecht behandeld worden, kan dat tot hun dood leiden.

In België zijn er ongeveer 900 nieuwe tuberculosepatiënten per jaar. Dat is veel minder dan vroeger en de cijfers zijn nog steeds dalende. België maakt deel uit van de landen waar tuberculose weinig voorkomt, met minder dan 10 gevallen per 100.000 inwoners per jaar.

Tuberculose is een sterk aan armoede-gerelateerde ziekte die vaker voorkomt in grote steden, omdat daar meer risicogroepen verblijven zoals kansarmen, daklozen en mensen uit landen waar tuberculose meer voorkomt. Het is om die reden dat de tuberculosecentra van de VRGT allemaal in een stad gelegen zijn, dicht bij de risicogroepen voor tuberculose, voor laagdrempelige zorg.

Soms gebeurt het dat de tuberculosebacterie resistent is tegen één van de 4 antibiotica in een standaard tuberculosebehandeling, waardoor de behandeling moet aangepast worden. In zeldzame gevallen is de bacterie resistent tegen 2 of meer antibiotica die tijdens een standaard behandeling gegeven worden. Op wereldvlak vormt deze resistentie een steeds grotere uitdaging, maar in België is deze problematiek voorlopig zeer beperkt en goed onder controle.

De Wereldgezondheidsorganisatie wil tuberculose volledig uitroeien tegen 2050. De tuberculosecijfers moeten absoluut verder blijven dalen.

De tijd dringt om Latente TB Infectie op te sporen en te behandelen

Een kwart tot een derde van de wereldbevolking heeft een latente (sluimerende) infectie. Besmet zijn betekent niet automatisch dat je ook ziek bent. Zonder behandeling bestaat het risico dat de ziekte zich kan ontwikkelen in de toekomst. Het opsporen van ziektegevallen van actieve tuberculose maar ook het testen en behandelen van latente TB Infectie blijft essentieel om uitbreiding van de ziekte te voorkomen.

De tijd dringt om via educatie de waakzaamheid te versterken bij zorgverleners

De (eerstelijns) gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol om latente TB Infectie en actieve ziektegevallen op te sporen en te behandelen. Alertheid voor tuberculose is dan ook fundamenteel om de ziekte onder controle te houden en te elimineren.

De tijd dringt om het stigma te doorbreken

Stigmatisering weerhoudt sommigen ervan om medische hulp of nazorg te zoeken bij tuberculose. Bepaalde bevolkingsgroepen lopen hierdoor een hoger risico. Maar iedereen kan tuberculose krijgen. Mensen met tuberculose vinden we overal waar we werken, leven, leren en tijd doorbrengen met familie en vrienden.

Tuberculose is overal. Om tuberculose te stoppen moeten we samenwerken: hier bij ons, en overal in de wereld.

Podcastspecial rond tuberculose

Naar aanleiding van Wereldtuberculosedag nam Public Health directeur Wouter Arrazola de Oñate een podcastaflevering op met Marleen Finoulst van Gezondheid en Wetenschap. Heel toegankelijk en interessant als je laagdrempelig wil bijleren over de ziekte. Benieuwd? Beluisteren kan op Spotify, Soundcloud of Apple Podcasts.