° 11/12/1843 † 27/05/1910

Geneeskundigen zijn het lang oneens geweest over de vraag of tuberculose besmettelijk, dan wel erfelijk was. Robert Koch ontdekte in 1882 de bacterie en kon hiermee de theorie van de overdraagbaarheid staven. Twintig jaar eerder had Villemin proefondervindelijk de overdraagbaarheid reeds bewezen, maar over de oorzaak werd in het donker getast tot de ontdekking van Koch.

Koch zijn naam wordt sterk verbonden aan de tuberculosebacterie, ook de bacil van Koch genoemd. Hij wijdde zijn carrière aan bacteriologisch onderzoek en verrichtte nog meer baanbrekend werk op het gebied van cholera, slaapziekte, pest en runderpest. In 1905 won Koch de Nobelprijs ‘in Physiology or Medicine’.

Nadat Koch de tuberculosebacterie had ontdekt, zocht hij naar een methode om de ziekte te kunnen stoppen. Hij ontwikkelde een preparaat van culturen van tuberculosebacteriën, die hij de naam ‘tuberculine’ gaf. Koch maakte hier twee vormen van, gekend als ‘de oude’ en ‘de nieuwe tuberculine’. Beiden bleken van weinig curatieve waarde. De nieuwe vorm van tuberculine heeft wel geleid tot de ontdekking van de diagnostische waarde.

Ref. Leerboek der tuberculosebestrijding / artikel Nobelprize.org

Thumbnail