Bij diagnose van een besmettelijke longtuberculose en/of een besmettelijke laryncheale tuberculose is het noodzakelijk een patiënt te isoleren tot drie sputumstalen na elkaar negatief zijn zowel in het ziekenhuis als thuis.

Binnen het ziekenhuis

Zoals voor alle patiënten met een besmettelijke ziekte worden de algemene isolatieregels in acht genomen. Het belangrijkste bij tuberculose is dat diegene die de kamer binnengaat een masker draagt en dit op een correcte manier: over neus en mond. Bij het verlaten van de kamer moet het masker worden weggeworpen bij het risicohoudend afval. 

Handen worden gewassen en eventueel ontsmet.

Het bezoek is verboden aan kinderen jonger dan 5 jaar, bejaarden en immuun gecomprimeerde personen.

Buiten het ziekenhuis (thuis)

Het verlaten van de woning is gedurende de eerste weken verboden voor de patiënt.

Bij het hoesten, niezen en lachen dient de patiënt de mond te bedekken met een papieren zakdoekje ( cfr. goede hoesthygiëne). Na gebruik de papieren zakdoekjes wegwerpen in een plastic zak die dagelijks verwijderd wordt. Eventueel kan de patiënt ook een mondmasker dragen.

Het bezoek is verboden aan kinderen jonger dan 5 jaar, bejaarden en immuun gecomprimeerde personen.

Dragen van een masker door besmettelijke tuberculosepatiënten

Het dragen van maskertjes door besmettelijke patiënten werd al langer aanbevolen, onder meer door de WHO, maar recent onderzoek biedt hiervoor nu ook wetenschappelijke evidentie. 
Zo blijkt dat het dragen van eenvoudige chirurgische maskers door besmettelijke patiënten met MDR resistente TB in een ziekenhuissetting, resulteerde in een reductie van de infectie met 56% in vergelijking met periodes waarin de patiënten deze maskers niet droegen. 
In dit kader is het belangrijk te wijzen op het verschillende uitgangspunt:

- Komen we als zorgverlener, bezoeker in contact met een besmettelijke patiënt in een ziekenhuis of in een thuissituatie, dan dienen we onszelf met een respiratoir masker te beschermen tegen de besmettelijke aërosol(verstuifde druppeltjes) die zich in de lucht kan bevinden. Eens de kamer of het huis verlaten, wordt het masker afgezet en weggeworpen.

- Verplaatst de besmettelijke patiënt zich tijdelijk buiten zijn ziekenhuiskamer of buitenshuis, dan dient hij zelf een masker te dragen. In dat geval volstaat dus een gewoon chirurgisch masker.

 Lees het artikel (pdf, 330 KB)
 Lees de commentaar op de studie (pdf, 64 KB)

 

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?