Een röntgenfoto van de longen (RX thorax) is een onderzoek waarmee afwijkingen van de longen kunnen worden vastgesteld.

Indien de longfoto afwijkingen vertoont, ontstaat een vermoeden van ziekte.

De persoon moet altijd doorverwezen worden naar een longspecialist om een vermoeden van tuberculose te bevestigen. De diagnose kan enkel bevestigd worden via bijkomende bacteriologische onderzoeken. 

Thumbnail