De VRGT heeft voor haar tuberculosebestrijding in Vlaanderen een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waarin volgende opdrachten zijn bepaald:

 1. Overleg, coördinatie en samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling preventie over de uitvoering van de beheersovereenkomst.
 2. Coördineren en uitvoeren van de onderzoeken in het kader van de systematische screening van risicogroepen voor tuberculose:  Samenwerken met de medisch sociale organisaties die met deze risicogroepen werken.
  • Asielzoekers
  • Gedetineerden, recidivisten en gevangenen
 3. Gerichte tuberculoseonderzoeken uitvoeren ( bron- en contactonderzoeken) op vraag van het Agentschap Zorg & Gezondheid.
 4. Doelgroepgerichte dienstverlening in de centra voor Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) en met de Mobiele Röntgen Unit (MRU) 
 5. Opvolgen van de tuberculosebehandeling bij patiënten waarbij de behandeling niet naar wens verloopt
 6. Beheer van het tuberculoseregister voor het Vlaams Gewest en unicommunautaire instellingen van het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
 7. Vorming en deskundigheidsbevordering van intermediairs uit de medische en de sociale sector die werken met risicogroepen voor tuberculose
 8. Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen binnen de tuberculosebestrijding en wetenschappelijk advies verlenen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.