Met financiële steun van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Milieu, zorgt BELTA-TBnet dat een adequate zorgverstrekking toegankelijk is voor alle tuberculosepatiënten.

Een overeenkomst werd gesloten tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de moederorganisatie van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en van het Fonds des Affections Respiratoires (FARES).