1. Armoede

2. Verzwakte immuniteit

  • hoge leeftijd
  • hiv-infectie
  • diabetes mellitus
  • maligniteit
  • IV-druggebruik
  • alcoholabusus
  • TNF-α-blokkers
  • transplant
  • dialyse
  • langdurige stress

3. Contact met besmettelijke tuberculosepatiënt

4. Recent in hoog risicoland

5. Voorgeschiedenis van niet of slecht behandelde tuberculose