Bij een afwijkende RX-thorax, of bij bevestiging van actieve tuberculose wordt aangeraden naar een ervaren longarts te verwijzen. Er zullen sputumonderzoeken opgestart worden en de patiënt zal opgenomen worden (geïsoleerd) tot er nieuws is over de eventuele besmettelijkheid. Behandeling zal opgestart worden en na ongeveer 10 tot 14 dagen zal daardoor de besmettelijkheid verdwenen zijn. De totale behandelingsduur van niet-resistente tuberculose is 6 tot 9 maanden.

Bij de behandeling van een tuberculosepatiënt zijn verschillende actoren betrokken. De geneesheer-specialist bewaakt de medisch-technische aspecten van de behandeling en de huisarts volgt de algemene toestand van de patiënt op. Ieder geval moet door elke arts en elk laboratorium binnen de 24u gemeld worden aan het Agentschap Zorg & Gezondheid. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het contactonderzoek rond een patiënt. Gebruik dit team en hun expertise om je te laten bijstaan.

De verpleegkundigen en sociaal assistenten van de VRGT kunnen ingeschakeld worden om de therapietrouw van de patiënt mee te bewaken.

De meeste tuberculosegeneesmiddelen worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Patiënten die behandeld worden met onvolledig of niet terugbetaalde geneesmiddelen of die niet aangesloten zijn bij de verplichte ziekteverzekering kunnen beroep doen op het project BELTA-TBnet.