Zieke personen die onder behandeling zijn, worden vaak opgevolgd aan de hand van therapiesupervisie. Om de transmissie van tuberculose te vermijden, is het belangrijk om mogelijke bronnen van besmetting snel te detecteren en uit te behandelen. Het opvolgen van zieken tot het einde van de behandeling is dus essentieel.

Therapiesupervisie zal naargelang de noodwendigheid bij verschillende patiënten een andere vorm aannemen. Het kan gaan van een occasionele controlevisite tot het toepassen van Daily Observed Therapy (DOT), waarbij dagelijkse medicatie-inname onder toezicht gebeurt.

In Brussel gebeurt de aanvraag voor therapiesupervisie door artsen, in Vlaanderen op vraag van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?