Behandeling van resistente tuberculose

Een ervaren longarts kan de behandeling best opstarten en opvolgen. De verpleegkundigen van de VRGT kunnen de patiënt begeleiden tijdens deze lange en soms lastige behandeling via therapiesupervisie.

Als de bacterie resistent geworden is aan verschillende geneesmiddelen, spreken we over multiresistentie. Multiresistente vormen van tuberculose zijn in België zeldzaam (+/- 1,7%) maar wereldwijd een groot en toenemend probleem.

In sommige landen zijn reeds tot 30% van de nieuwe gevallen multiresistent. De bacterie is dan ongevoelig geworden voor de meeste van de eerstelijnsgeneesmiddelen.

Er moet overgestapt worden op tweedelijnsgeneesmiddelen die minder effectief zijn, meer nevenwerkingen hebben, veel duurder zijn en veel langer (soms tot 24 maanden) moeten ingenomen worden. De meeste gevallen in België kunnen op deze manier wel nog genezen.

Multiresistente gevallen zijn niet per se meer besmettelijk, ze zijn wel moeilijker te behandelen.

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?