Thumbnail

Tuberculose in Vlaanderen is relatief zeldzaam geworden waardoor de alertheid voor en kennis over deze ziekte bij huisartsen verminderde. 

Met twee educatieve video’s voor huisartsen wil de VRGT twee verschillende aspecten over tuberculose belichten.

In de eerste video bundelt medisch directeur dr Wouter Arrazola de Oñate de algemene informatie over de kenmerken en behandeling van tuberculose in de huisartsenpraktijk. Onder het motto ‘Blijf alert voor tuberculose’ stelt deze video zich niet enkel als doel huisartsen eraan te herinneren tuberculose op te nemen bij hun differentieel diagnose – hij wil ook enkele misverstanden over het voorkomen en de besmettelijkheid van tuberculose uit de wereld helpen.

De tweede video behandelt meer specifiek de procedure die een huisarts dient te volgen wanneer hij het vermoeden heeft dat een asielzoeker die zich bij hem aanmeldt, besmet is met tuberculose. Asielzoekers vormen een grotere risicogroep voor tuberculose omdat ze soms uit landen komen met hoge tuberculose incidenties. 

De huisartsenvereniging Domus Medica en Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) organiseren tijdens het najaar 2017 en in het begin van 2018 meer dan 30 informatiesessies in lokale kwaliteitsgroepen voor huisartsen (LOK’s). De twee video’s worden in de deelnemende huisartsenkringen vertoond en daar begeleid door trainers die opgeleid werden door de VRGT.

Of het bevorderen van deskundigheid efficiënt verloopt via de educatieve methode video-leren wordt door de VRGT geëvalueerd met behulp van een korte vragenlijst. Een positief resultaat leidt ongetwijfeld tot gelijkaardige initiatieven in de toekomst. 

Vraag deze LOK vorming 'Huisarts en Asielzoeker' aan.