Thumbnail

Tuberculose in Vlaanderen is relatief zeldzaam geworden waardoor de alertheid voor deze ziekte en de kennis erover afnam bij huisartsen. 

Met twee educatieve video’s wil de VRGT twee verschillende aspecten over tuberculose belichten om deze kennis op peil te houden. 

In de eerste video bundelt medisch directeur dr Wouter Arrazola de Oñate de algemene informatie over de kenmerken en behandeling van tuberculose in de huisartsenpraktijk. Onder het motto ‘Blijf alert voor tuberculose’ stelt deze video zich niet enkel als doel huisartsen eraan te herinneren tuberculose op te nemen bij hun differentieel diagnose – hij wil ook enkele misverstanden over het voorkomen en de besmettelijkheid van tuberculose uit de wereld helpen.

De tweede video behandelt meer specifiek de procedure die een huisarts dient te volgen wanneer hij het vermoeden heeft dat een asielzoeker die zich bij hem aanmeldt, besmet is met tuberculose. Asielzoekers vormen een grotere risicogroep voor tuberculose omdat ze soms uit landen komen met hoge tuberculose incidenties. 

De huisartsenvereniging Domus Medica en Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) organiseerden tijdens het najaar 2017 en in het begin van 2018 meer dan 30 informatiesessies in lokale kwaliteitsgroepen voor huisartsen (LOK’s). De twee video’s werden in de deelnemende huisartsenkringen vertoond en daar begeleid door trainers die opgeleid werden door de VRGT. Deze LOK met als thema 'Huisarts en Asielzoeker' wordt nog steeds aangeboden. 

Het bevorderen van deskundigheid via deze educatieve methode van video-leren werd door de VRGT geëvalueerd met behulp van een korte vragenlijst. Bijna alle huisartsen vonden deze bijscholingsdidactiek geschikt. Eenentachtig procent gaf aan dat ze de video’s online zouden volgen indien hiervoor accreditering zou worden voorzien. Het is duidelijk dat huisartsen deze manier van bijscholing accepteren en ondersteunen. Deze positieve conclusie zal leiden tot gelijkaardige initiatieven in de toekomst. 

Vraag deze LOK vorming 'Huisarts en Asielzoeker' aan.