Miniatuur
Rifadine® 300 mg is momenteel niet beschikbaar in België. Hoe kan uw tuberculose patiënt toch optimaal behandeld worden?

Rifadine® (300 mg) is momenteel niet op voorraad voor een nog onzekere duur.

Drie opties kunnen overwogen worden:

1/ Een doos van 50x300 mg kan vervangen worden door een doos van 100x150 mg.

2/ Informeer bij de apotheker of het middel ook magistraal kan bereid worden.

3/ Wanneer optie 1 of 2 niet mogelijk zijn, kan de apotheker een buitenlandse bestelling plaatsen.

Een ingevoerd geneesmiddel kan niet terugbetaald worden in België. Om te vermijden dat een patiënt die behandeld wordt voor tuberculose de Rifadine zelf moet betalen, kunnen de kosten door het BELTA-TBnet project gedragen worden. Helaas betekent dit een extra administratieve belasting voor de voorschrijvende artsen. Maar het goed documenteren van elke aanvraag voor een buitenlandse bestelling is onvermijdelijk in het kader van de geneesmiddelenbewaking en financiering. 

 

De procedure voor terugbetaling wordt in detail besproken op de website: http://www.belta.be/nl/Blog%20Posts/stock-outs-van-geneesmiddelen.html).

 

Voor de meest up-to-date informatie over de duur van de onbeschikbaarheid van de medicatie, kan men terecht op de website van het FAGG (www.farmastatus.be).
 

Voor verdere inlichtingen
info@belta.be
02/510.60.97