Komt tuberculose nog voor?

Tuberculose komt regelmatig in het nieuws. Onderstaande koppen doen vermoeden dat tuberculose terug is van weggeweest. Maar is het effectief zo dat tuberculose steeds meer voorkomt? 

Thumbnail


België

In België is tuberculose geen echte volksziekte meer, maar is ze ook nog niet uit het straatbeeld verdwenen. 

In 2018 werden in België 981 nieuwe gevallen vastgesteld. Dit is een incidentie van 8,6/100 000 inwoners. België behoort daarmee tot een van de laagste incidentielanden wereldwijd. 

Raadpleeg de Tuberculoseregisters voor een overzicht van alle cijfers in onze Informatiebank

 

Miniatuur


Wereld

In 2017 ontwikkelden wereldwijd ongeveer 10,0 miljoen mensen tuberculose. Bijna 1,4 miljoen patiënten stierf als gevolg van tuberculose.

De incidentiecijfers verschillen sterk van land tot land. Dit kan je zien op de overzichtskaart. Tuberculose veroorzaakt meer sterfte bij volwassenen dan alle andere infectieziekten samen.

 

Thumbnail