Komt tuberculose nog voor?

Tuberculose komt regelmatig in het nieuws. Onderstaande koppen doen vermoeden dat tuberculose terug is van weggeweest. Maar is het effectief zo dat tuberculose steeds meer voorkomt? 

Thumbnail

 

België

In België is tuberculose geen echte volksziekte meer, maar is ze ook nog niet uit het straatbeeld verdwenen. 

In 2016 werden in België 1.047 nieuwe gevallen vastgesteld (zie het kaartje onderaan met de tuberculose-incidenties in België). Dit is een incidentie van 9,3/100 000 inwoners. België behoort daarmee tot een van de laagste incidentielanden wereldwijd.

Thumbnail

 

Wereld

In 2016 ontwikkelden wereldwijd 10,4 miljoen mensen tuberculose. 16% van de patiënten stierf als gevolg van tuberculose.

De incidentiecijfers verschillen sterk van land tot land. Dit kan je zien op de overzichtskaart. Tuberculose veroorzaakt meer sterfte bij volwassenen dan alle andere infectieziekten samen.

 

Thumbnail