Met financiële steun van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Milieu, zorgt BELTA-TBnet dat een adequate zorgverstrekking toegankelijk is voor alle tuberculosepatiënten.

Een overeenkomst werd gesloten tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de moederorganisatie van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en van het Fonds des Affections Respiratoires (FARES).

Heb je eenvoudig gevonden wat je zocht op onze website?